Австралия (май 2003, фото К. Чибисова)
Австралия (май 2003) Австралия (май 2003) Австралия (май 2003)
Австралия (май 2003) Австралия (май 2003) Австралия (май 2003)
Австралия (май 2003) Австралия (май 2003) Австралия (май 2003)
Австралия (май 2003) Австралия (май 2003) Австралия (май 2003)
Австралия (май 2003) Австралия (май 2003) Австралия (май 2003)
Австралия (май 2003) Австралия (май 2003) Австралия (май 2003)
Австралия (май 2003) Австралия (май 2003) Австралия (май 2003)
Австралия (май 2003) Австралия (май 2003)  

Дайвинг - рейтинг DIVEtop.Ru